Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Dotazník pro absolventy bakalářského studia FZS 2020

Vážení absolventi,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který je určen pro absolventy bakalářského studia Fakulty zdravotnických studií ZS UPa.

Cílem dotazníku je sledovat fungování fakulty a jejich zaměstnanců z pohledu studenta – absolventa. Výsledky z dotazníku jsou každý rok zpracovávány a slouží fakultě jako podklad pro nastavení a zavedení změn k lepšímu. Budeme Vám vděčni, pokud si najdete čas a poskytnete nám zpětnou vazbu. Váš názor je pro nás velmi cenný.

Děkujeme.

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Tento průzkum je anonymní.

Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás, pokud se na tyto údaje nějaká otázka v průzkumu výslovně nedotazuje.

If you used an identifying access code to access this survey, please rest assured that this code will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification access codes with survey responses.