Logo Image
Překážky při užívání veřejné dopravy

Tento průzkum má za cíl zjistit vnímání možných překážek bránících ve využití veřejné hromadné dopravy. Jeho výsledky budou použity v rámci výzkumných, výukových a publikačních aktivit Dopravní fakulty Jana Pernera.

Průzkum je zcela anonymní. Kromě odpovědí nejsou shromažďována žádná další data o respondentech.

 Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.