Logo Image
Anonymní dotazník spokojenosti ambulantního pacienta - Ortopedická protetika

Vážená paní, vážený pane,

v naší léčebně probíhá průzkum spokojenosti pacientů. Obracíme se tedy na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro vyhodnocení spokojenosti pacientů a pro zlepšení námi poskytované péče.

Dotazník je anonymní, prosíme Vás tímto o pravdivé a upřímné vyjádření Vašich názorů. Vyplnění dotazníku je zcela dobrovolné.Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.