Logo Image
Výzkum "Rozvod rodičů pohledem dnes již dospělých dětí"

Katedra věd o výchově začala zkoumat, jak se žije dětem v rodinách po rozchodu rodičů. Zaměřujeme se na zkušenosti žen a mužů, kteří ve svém dětství zažili rozchod rodičů. Zajímají nás, jak vypadají vztahy v  rodinách, k jakým změnám v životě dětí došlo nebo jak hodnotí svou situaci dnes v dospělosti.

Ať jste čerstvě dospělí nebo již trochu starší, můžete se k nám přidat tím, že vyplníte tento anonymní dotazník.  Budeme velice rádi.

Nové informace od vás  mohou dobře posloužit všem, kteří s dítětem a rodinou při rozvodu pracují, ale i rodinám a příbuzným dětí, kterých se rozvod týká a chtějí situaci porozumět. Katedra věd o výchově se aktivně zapojila do probíhajících změn v rozvodové praxi, které podporují ochranu dětí a spolupráci všech odborníků při řešení rodičovských konfliktů ve prospěch dětí i rodin. Chceme, aby se dětem žilo co nejlépe!

Děkujeme!

Adriana Sychrová (adriana.sychrova@upce.cz) a Marcela Ehlová (marcela.ehlova@upce.cz)Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.