Logo Image
Dotazník Kompetentní sestra 21. století.

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit, jaké zkušenosti mají všeobecné sestry s výkonem své profese, na jaké narážejí bariéry  a jak jsou na pracovišti spokojeny, jaké názory mají na stávající nedostatek všeobecných sester v praxi i na případné navyšování kompetencí.
Dotazník je anonymní, obsahuje 20 otázek a jeho vyplnění Vám zabere cca 10 minut. Vaše odpovědi jsou velmi cenné nejenom pro nás, ale především pro celou profesní skupinu všeobecných sester v ČR.  

Dotazník je součástí projektu Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester TL01000094, jehož aplikačními garanty jsou ČAS a SAK. Výsledky budou předloženy důležitým institucím, v čele s MZ ČR, které v současné době připravují opatření na snížení nedostatku sester. Věříme, že Vás šetření osloví a že využijete možnosti vyjádřit svůj názor. Všechna vložená data jsou anonymní.

Děkujeme za Vaši vstřícnost.

Za řešitelský tým Eva HlaváčkováProhlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.